TV

Palm of Ru Lai

Your Ad Here
* Title: 如来神掌 / Ru Lai Shen Zhang
* English Title: Buddha's Palm
* Episodes: 40
Cast

* Julian Cheung as Duan Fei
* Athena Chu as Tu Xue Hua, Sun Ling Er, Sun Bi Yun (in younger days)
* Christopher Lee as Lu Xiao Yu
* Phyllis Quek as Tu Xue Juan
* Johnny Chen as Ou Jing Hao
* Sun Xing as Gu Jian Hun
* Liu Xue Hua as Sun Bi Yun
* Li Li Qun as Bei Dao Chang Li
* Gu Bao Ming as Dong Dao Chang Li
* Yue Yue Li as Tu Jin
* Hong Hui Fang as Liu Piao Piao

Labels: , ,

Your Ad Here
Loading...

Watch More "Palm of Ru Lai"!
Watch "Palm of Ru Lai" Free Online!
Buy "Palm of Ru Lai" DVD!
Discounted HK movies! Further $5 off (Code: BLUACTPACK)

Where to watch more?

Post a Comment

About this site

Home
Animes
Celebrity Videos
Korean drama list
Japanese drama list
Chinese Drama list
Online Videos
Follow me on Twitter

SearchUpdates

Translation

Networks

Your Ad Here

Twitter Updates

  follow me on Twitter

  Sponsor

  You are

  site stats

  visitor.
  Locations of visitors to this page
  Add you to our visitor map.